Бориспіль. Бориспільський НВК "Ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського"


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Система менеджменту якості

 

Політика у сфері якості Бориспільського ліцею

 «Дизайн-Освіта» імені Павла Чубинського

 

 

   Ліцей – це: лідерство; ініціатива; цілеспрямованість; ерудиція; ймовірність досягнення кожним високих результатів.

   Політика ліцею спрямована на забезпечення якісних освітніх, додаткових та адміністративних послуг, які надаються нашим замовникам та передбачає при їх наданні дотримання норм та вимог, визначених Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, нормативними документами освітньої галузі.   Мета діяльності ліцею у сфері якості: досягнення усіма випускниками ліцею такого рівня освіченості, який надасть їм можливість успішно освоювати програми професійної освіти у вищих навчальних закладах, адаптуватись у суспільстві, реалізуватись у різних сферах діяльності.

   Основою функціонування ліцею є сучасна модель управління, що базується на Міжнародних стандартах системи управління якістю ІSО 9001:2000 (ДСТУ ІSО 9001:2000). 

   Основні принципи діяльності ліцею:

  1. У своїй діяльності ліцей орієнтується на замовників – учнів, батьків, вищі навчальні заклади, державні та регіональні органи влади, членів територіальної громади м. Борисполя, громадські організації, бізнесові структури.

   2.  Адміністрація ліцею встановлює єдині цілі й основні напрямки діяльності закладу, способи реалізації цілей.

   3.  Працівники ліцею розглядаються як найбільше його багатство. Для них створюються такі умови, які надають їм можливість максимально розкрити і використати творчий потенціал.

  4. В основу функціонування ліцею покладено процесний підхід. За допомогою керування процесами досягається задоволення потреб замовників.

   5.   У ліцеї до керування процесами застосовується системний підхід, що дозволяє об’єднати  процеси надання послуг з процесами, що відслідковують рівень задоволеності потреб замовників.

   6.  Адміністрація та працівники ліцею постійно удосконалюють функціонування закладу, вживають необхідні коригувальні та попереджувальні дії, ресурси.

   7.   У ліцеї приймаються рішення тільки на основі достовірних фактів.

   8.   Ліцей налагоджує взаємовигідні відносини з постачальниками лише на основі задокументованих процедур. 

   Керівництво ліцею бере на себе зобов’язання:

     -         підтримання системи управління якістю та поліпшення її результативності відповідно до вимог ДСТУ 9001:2001;

     -         реалізації Політики та доведення її до кожного працівника;

     -     забезпечення процесів необхідними ресурсами.